Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Dr hab. Aleksander Gomola

e-mail
a.gomola@uj.edu.pl

In 1992 he received his MA degree in English from Adam Mickewicz University in Poznań and in 1995 a post-diploma degree in British Culture from University of Warsaw and Ruskin College, Oxford. In 2009 and 2018 he earned a PhD degree and a post-doctoral (habilitation) degree respectively in cognitive linguistics from Jagiellonian University in Kraków. He combines his academic career with professional translation and interpreting. He has translated eighty non-fiction and fiction books from English into Polish and books and scholarly papers from Polish into English. As a consecutive interpreter he has interpreted business meetings and negotiations in coal mining industry and as a simultaneous interpreter he interpreted conferences on coal mining and design. He is also an audio-visual translator of documentaries and a translation quality assessor of audio-visual translations. His vast professional experience allows him to share tricks of the (translator’s) trade with his students. The courses he conducts include: English-Polish translation of various types of both fiction and non-fiction texts, data mining, lectures on the role of translation in the Western civilization from antiquity to the early modern era.

Academic interests

 • The role of translation in spreading ideas and shaping cultural identity of linguistic communities
 • Biblical translation in the past and in the present
 • Linguistic aspects of translation process in cognitive linguistic perspective

Member of

 • International Association for Translation and Intercultural Studies

 • International Cognitive Linguistic Association

 • American Academy of Religion

Projekty naukowe

 • International Association for Translation and Intercultural Studies

 • International Cognitive Linguistic Association

 • American Academy of Religion

Udział w konferencjach (wybór)

 1. Gomola, A. 2015. “The Septuagint and its role in the birth and spread of Christianity”. Translation in History Lecture Series, London, England.

 2. Gomola, A. 2015. “Conceptual blending in patristic biblical exegesis”. Newcastle 13th International Cognitive Linguistics Conference, Newcastle, England.

 3. Gomola, A. 2013. “Various translations of the myth of creation of woman in Genesis 2: 18-23 or does the Bible say what it seems to say?” Colchester. Translating Myth Conference.

 4. Gomola, A. 2010. “Meaning in Biblical translation; a religious and secular translation of Gospel by Mark”.  Łódź Translation and Meaning, The International Maastricht-Łódź Duo Colloquium, Łódź, Poland.

Publikacje (wybór)

 1. Gomola, A. 2016. “English evaluative concepts in a contemporary devotional Christian text : a comparative study of ‘Dzienniczek’ by Faustyna Kowalska and its English translation”, [in:] Translating values : evaluative concepts in translation,  P.  Blumczynski, J. Gillespie, (eds.), Palgrave Macmillan, London, pp. 123-144.

 2. Gomola, A. 2016. “Aspects of Gender Neutral Language in Selected English and Polish Translation of the New Testament”, [in:] Open Theology; 2: pp. 621–635.

 3. Gomola A. 2016. “Conceptual blending with MORAL ACCOUNTING metaphors in Christian exegesis” [in:] Cognitive Semantics, BRILL Vol. 2 Issue 2, pp. 213-236.

 4. Gomola, A. 2015. “Conceptual disjunctions as a challenge for the church : a cognitive linguist’s perspective”, [in:] T. Buksiński (ed.), Dilemmas of the Catholic Church in Poland, The Council for Research in Values and Philosophy, Washington,  pp. 67-84.

 5. Gomola, A. 2015. “‘Auschwitz” as a word and a notion : perspectives on the past and present realities“, [in:] M. Jaroszek, M. Pawlicki (eds.), Perspectives on past achievements, present realities and future prospects, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Rotmistrza Witolda Pileckiego, Oświęcim, pp. 19-29.

 6. Gomola, A. 2015. ”Konceptualizacja zmysłów duchowych w ujęciu językoznawstwa kognitywnego. [Conceptualization of the spiritual senses from the perspective of cognitive linguistics], Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, pp. 43-53.

 7. Gomola, A. 2015. “Jakie źródło?” [What source?] [in:] W. Przyczyna, L. Szewczyk, (eds.), Polityka na ambonie, Petrus, Kraków, pp. 89-99.

 8. Gomola, A. 2012. “Przekład inkluzywny Biblii czyli tłumacz jako Vox Dei, [in:] M. Guławska-Gawkowska, K. Hejwowski, A. Szczęsny (eds.), Tłumacz: Sługa, pośrednik twórca, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, pp. 357-367.

 9. Gomola, A. 2012. “Gdy papież mówi o prezerwatywach... Performatywy i siła perlokucyjna wypowiedzi Magisterium Kościoła we współczesnym dyskursie katolickim”, [in:] K. Skowronek, K. Leszczyńska (eds.), Performatywne wymiary kultury, Libron, Kraków, pp. 120-134.

 10. Gomola, A. 2012. “Zbieżność terminów a zbieżność pojęć. Ucieleśnienie w językoznawstwie kognitywnym i teologii feministycznej” [in:] D. Brzozowska, W. Chłopicki (eds.), Termin w językoznawstwie, Tertium, Kraków, pp. 247-253.

 11. Gomola, A. 2012. “Od św. Hieronima do feministek: tłumacz jako vox Dei”, ZNAK 9 (688), pp 56-61.

 12. Gomola, A. 2013. “’Translation language” in Polish versions of the Gospel of Mark : a case study”,  [in:] B. Lewandowska-Tomaszczyk, M. Thelen (eds.), Translation and meaning. Vol. 10, Proceedings of the Łódź Session of the 5th International Maastricht-Łódź Duo Colloquium on “Translation and Meaning”, held in Łódź, Poland, 16-19 September 2010,  Maastricht School of Translation and Interpreting  Zuyd University of Applied Sciences, Maastricht, pp. 121-128.

Monografie

1. Aleksander Gomola, Conceptual Blending in Early Christian Discourse. A Cognitive

Linguistic Analysis of Pastoral Metaphors in Patristic Literature, Berlin-Boston: Walter de Gruyter 2018 link do wydawcy

a) Recenzja: „Vigiliae Christianae”

b) Recenzja „Review of Biblical Literature”

c) Recenzja: „Theologische” Revue Westfälische Wilhelms-Universität

 

2. Aleksander Gomola, Bóg kobiet. Studium językoznawczo-teologiczne, (seria Teolingwistyka 7) Tarnów 2010

a) Recenzja: Studia Religiologica”

b) Recenzja  „Polonia Sacra”

Tłumaczenia książek angielsko-polskie

I. Przekład naukowy i popularnonaukowy: psychologia/psychoanaliza/coaching

 1. Karen Horney, Nasze wewnętrzne konflikty, Rebis 1994   

1a. wydanie 2 i 3; Rebis 2011, Rebis 2014

 1. Judith Viorst, To, co musimy utracić, Zysk i S-ka 1996

2a. wydanie drugie Wydawnictwo Zwierciadło, 2020

 1. Georgia Vitkin, Stres męski, Rebis 1997

 2. Benjamin Spock, Rodzicom o dzieciach, Rebis 1998

 3. Karen Horney, Autoanaliza, Rebis 2000

5a. wydanie drugie, Vis-a-vis Etiuda 2018

 1. Karen Horney, Wykłady ostatnie, Rebis 2000

 2. Erik Erikson, Dopełniony cykl życia, Rebis 2002

 3. Archibald Hart, Adrenalina i stres, W Drodze 2005

 4. Archibald Hart, Męska depresja, W Drodze 2004

 5. David Rock, Twój mózg w działaniu, Rebis 2013

 6. David Rock, Ciche przywództwo, Rebis 2018

 7. Adam Alter, Uzależnienia 2.0, WUJ 201     

 8. Stephen W. Porges, Teoria poliwagalna. Przewodnik, WUJ 2020

 9. Suzanne O’Sullivan, Burze w mózgu. Opowieści ze świata neurologii, WUJ 2019  

 10. Deb Dana, Teoria poliwagalna w terapii, WUJ 2020 

 11. Thomas Hager, Dziesięć leków, które ukształtowały medycynę, Rebis 2019

 

II. Przekład naukowy/ popularno-naukowy: filozofia/teologia/historia

 1. Basil Pennington, Rekolekcje z Thomasem Mertonem, Rebis 1993

 2. Ivan Illich, Celebrowanie świadomości, Rebis 1994

 3. Thomas Merton Mój spór z Gestapo, Zysk i S-ka 1995

 4. Jan Paweł II, Siła wiary i umysłu, Rebis 1997

 5. Richard John Neuhaus, Śmierć w piątek po południu, W Drodze 2001

 6. Abraham Joshua Heschel, Prosiłem o cud, W Drodze 2001

 7. George Weigel, Czym jest katolicyzm, ZNAK 2003

 8. Thomas Merton, Aby odnaleźć Boga, W Drodze 2004

 9. Simon Tugwell, Drogi niedoskonałości, W Drodze 2006

 10. Michael Casey, Lectio Divina. Sztuka świętego czytania, W Drodze 2006

 11. John McLaughlin Syn marnotrawny czy rozrzutny ojciec?, eSPe 2006

 12. Jim Forest E-maile z piekła, eSPe 2007

 13. Thomas Keating, Głęboka modlitwa, esPe 2007

 14. Juliana z Norwich, Objawienia Bożej miłości, W Drodze 2007

14a. wydanie 2, W Drodze 2020

 1. Raymond E. Brown, Ewangelie. Metoda historyczno krytyczna, eSPe 2008

 2. Tracey Rowland, Wiara Ratzingera, WAM 2010

 3. R.E., Brown, I Bogiem było Słowo. Komentarz do Ewangelii wg św. Jana, espe 2010

 4. Thomas Merton, Życie w listach, W Drodze 2011

 5. Ames C. Caldwell, Inkwizycja i bracia św. Dominika, W Drodze 2011

 6. D. B. Hart, Chrześcijańska rewolucja a złudzenia ateizmu, WAM 2012

 7. K. Kozłowski, (red.) Szekspir. Teoria lancasterska, PWN 2012

 8. George Weigel, Katolicyzm ewangeliczny, Wydawnictwo M 2014

 9. Paul L. Gavrilyuk, Sarah Coakley (red. ) Duchowe zmysły, WAM 2014

 10. George Weigel, Rzymskie pielgrzymowanie, Wydawnictwo M 2014

 11. Norman Tanner, Krótka historia Kościoła katolickiego, WAM 2015

 12. Dorian Llywelyn SJ, Katolicka teologia narodowości, WAM 2014

 13. R. L. Wilken, Pierwsze tysiąc lat. Historia chrześcijaństwa, Wydawnictwo M 2015

 14. David Fergusson, Stworzenie, Wydawnictwo M 2016

 15. Kevin O’Brien SJ, Ćwiczenia Duchowe, WAM 2016

 16. John C. Lennox,  Bóg i Stephen Hawking. Czyj to w końcu projekt?, W Drodze 2017

 17. Rowan Williams, Wiara na areopagu, W Drodze 2018

 18. John C. Lennox, Czy nauka pogrzebała Boga? W Drodze 2018

 19. Thomas Merton, Mistyka chrześcijańska, W Drodze 2018

 20. Philip Sheldrake, Pragnienia. Ukryte źródło duchowości, WAM 2018

 21. Papież Franciszek, Dzielenie się mądrością czasu, WAM 2018

 22. Thomas J. White, Światło Chrystusa, W Drodze 2019

 23. John Henry Newman, O sumieniu,  WAM 2019

 24. Nicanor Austriaco i in. Ewolucja w świecie wiary, W Drodze 2019

 25. Pablo Gadenz, Komentarz do Ewangelii Łukasza, W Drodze 2020

 26. Scott W. Hahn, Komentarz do Listu do Rzymian, W Drodze [w przygotowaniu]

 

III. Beletrystyka/biografie/ poradniki/literatura podróżnicza

 1. John Saul, Drugie dziecko, Rebis 1993

 2. Peter Straub, Julia, Rebis 1995

 3. L. E. Modesitt, Upadek aniołów, Rebis 1997

 4. Thomas Merton Ślub konwersacji, Zysk i S-ka 1997

 5. Richard Carlson, Nie zadręczaj się drobiazgami, Rebis 1998

 6. Rajendra Sharma (red.) Encyklopedia zdrowia (współautor przekładu) Rebis 1999

 7. Richard Carlson, Nie zadręczaj się drobiazgami w pracy, Rebis 1999

 8. Jack Canfield i in., Balsam dla duszy matki, Rebis 2000

 9. Ted Dekker, Trzy, W Drodze, 2004

 10. Jack Canfield i in., Balsam dla duszy na Boże Narodzenie, Rebis 2006

 11. Ted Dekker, Błysk, W Drodze 2007

 12. Anne Rice, Chrystus Pan. Wyjście z Egiptu, Rebis 2007

 13. Anne Rice, Chrystus Pan. Droga do Kany, Rebis 2009

 14. Arnie Wilson, Atlas narciarski świata, Dom Wydawniczy Elipsa 2008

 15. Max Lucado, Pokonaj swojego Goliata, W Drodze 2008

 16. Dianne Hunt, Hotel dla nowożeńców, W Drodze 2009

 17. Pat Gelsinger, Tajniki żonglerki, W Drodze 2009

 18. Jack Canfield (i in.) Balsam dla duszy walczącej z rakiem, Rebis 2012

 19. Peter Moore, Z widokiem na Italię, Pascal 2013

 20. Peter Moore, Słodki smak pomarańczy, Pascal 2013

 21. Ava Gardner, Wyznania intymne, Pascal 2013

 22. Barbara Sinatra, Jesteś moją muzyką. Moje życie z Frankiem Sinatrą, Pascal 2013

 23. Paul Vallely, Papież Franciszek. Rozwiązywanie węzłów, Wydawnictwo M 2015

 24. Nina Siegal, Lekcja anatomii, WAM 2016

 25. Les Parrott, Leslie Parrott, Jak dobrze się kłócić, Wydawnictwo M 2016

 26. Charles R. Swindoll, Abraham, Aetos 2018

 27. Francine Rivers, Psalmy Ziemi, Aetos 2018.

 28. Chris Lowney, Stać cię na więcej, WAM 2018

 29. Justin Bariso, Inteligencja emocjonalna w działaniu, Rebis 2020

 30. Rangan Chatterjee, 4 Filary zdrowego życia, Wydawnictwo Otwarte 2020

 31. Gary Thomas, Miłość jak skarb, Aetos [w przygotowaniu]

Przekład polsko-angielski; naukowy

 1. D. Nawrot, Tadeusz Kościuszko. Polski i amerykański bohater. Wydanie polsko-angielskie, Kraków 2017, Wydawnictwo M

 2. S. Koziara, The current state of research by Polish linguists on the Brest Bible: An overview  “Reformation and Renaissance Review” 17(1):63-72,  tłumaczenie wyróżnione nagrodą Murraya między innymi za jakość przekładu