Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Dr hab. Aleksander Gomola, prof. UJ

e-mail
a.gomola@uj.edu.pl

In 1992 he received his MA degree in English from Adam Mickewicz University in Poznań and in 1995 a post-diploma degree in British Culture from University of Warsaw and Ruskin College, Oxford. In 2009 and 2018 he earned a PhD degree and a post-doctoral (habilitation) degree respectively in cognitive linguistics from Jagiellonian University in Kraków. He combines his academic career with professional translation and interpreting. He has translated eighty non-fiction and fiction books from English into Polish and books and scholarly papers from Polish into English. As a consecutive interpreter he has interpreted business meetings and negotiations in coal mining industry and as a simultaneous interpreter he interpreted conferences on coal mining and design. He is also an audio-visual translator of documentaries and a translation quality assessor of audio-visual translations. His vast professional experience allows him to share tricks of the (translator’s) trade with his students. The courses he conducts include: English-Polish translation of various types of both fiction and non-fiction texts, data mining, lectures on the role of translation in the Western civilization from antiquity to the early modern era.

Academic interests

 • The role of translation in spreading ideas and shaping cultural identity of linguistic communities
 • Biblical translation in the past and in the present
 • Linguistic aspects of translation process in cognitive linguistic perspective

Member of

 • International Association for Translation and Intercultural Studies

 • International Cognitive Linguistic Association

 • American Academy of Religion

Research projects

 • 2016 „Discourses of the Nation and National”,  University of Oslo;
 • 2014-2015, „Translating Cultures”,  Queens University, Dublin;
 • 2014-2016 “Cultural Heritage and Contemporary Change” – Council for Research in Values and Philosophy
 •  

Major conferences

 1. Gomola, A. 2015. “The Septuagint and its role in the birth and spread of Christianity”. Translation in History Lecture Series, London, England.

 2. Gomola, A. 2015. “Conceptual blending in patristic biblical exegesis”. Newcastle 13th International Cognitive Linguistics Conference, Newcastle, England.

 3. Gomola, A. 2013. “Various translations of the myth of creation of woman in Genesis 2: 18-23 or does the Bible say what it seems to say?” Colchester. Translating Myth Conference.

 4. Gomola, A. 2010. “Meaning in Biblical translation; a religious and secular translation of Gospel by Mark”.  Łódź Translation and Meaning, The International Maastricht-Łódź Duo Colloquium, Łódź, Poland.

Selected publications

 1. 2023. Analogy in Cognitive Semantics, w: Handbook of Cognitive Semantics, T. Fuyin Li (ed.), Brill, Leiden, s. 314–346.

 2. 2021. Przekład biblijny jako kolebka przekładoznawstwa. Septuaginta w perspektywie zwrotu kulturowego w przekładzie, w: Perspektywy na przekład, M. Piotrowska (ed.), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 37–61.

 3. Gomola, A. 2016. “English evaluative concepts in a contemporary devotional Christian text : a comparative study of ‘Dzienniczek’ by Faustyna Kowalska and its English translation”, [in:] Translating values : evaluative concepts in translation,  P.  Blumczynski, J. Gillespie, (eds.), Palgrave Macmillan, London, pp. 123-144.

 4. Gomola, A. 2016. “Aspects of Gender Neutral Language in Selected English and Polish Translation of the New Testament”, [in:] Open Theology; 2: pp. 621–635.

 5. Gomola A. 2016. “Conceptual blending with MORAL ACCOUNTING metaphors in Christian exegesis” [in:] Cognitive Semantics, BRILL Vol. 2 Issue 2, pp. 213-236.

 6. Gomola, A. 2015. “Conceptual disjunctions as a challenge for the church : a cognitive linguist’s perspective”, [in:] T. Buksiński (ed.), Dilemmas of the Catholic Church in Poland, The Council for Research in Values and Philosophy, Washington,  pp. 67-84.

 7. Gomola, A. 2015. “‘Auschwitz” as a word and a notion : perspectives on the past and present realities“, [in:] M. Jaroszek, M. Pawlicki (eds.), Perspectives on past achievements, present realities and future prospects, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Rotmistrza Witolda Pileckiego, Oświęcim, pp. 19-29.

 8. Gomola, A. 2015. ”Konceptualizacja zmysłów duchowych w ujęciu językoznawstwa kognitywnego. [Conceptualization of the spiritual senses from the perspective of cognitive linguistics], Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, pp. 43-53.

 9. Gomola, A. 2015. “Jakie źródło?” [What source?] [in:] W. Przyczyna, L. Szewczyk, (eds.), Polityka na ambonie, Petrus, Kraków, pp. 89-99.

 10. Gomola, A. 2012. “Przekład inkluzywny Biblii czyli tłumacz jako Vox Dei, [in:] M. Guławska-Gawkowska, K. Hejwowski, A. Szczęsny (eds.), Tłumacz: Sługa, pośrednik twórca, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, pp. 357-367.

 11. Gomola, A. 2012. “Gdy papież mówi o prezerwatywach... Performatywy i siła perlokucyjna wypowiedzi Magisterium Kościoła we współczesnym dyskursie katolickim”, [in:] K. Skowronek, K. Leszczyńska (eds.), Performatywne wymiary kultury, Libron, Kraków, pp. 120-134.

 12. Gomola, A. 2012. “Zbieżność terminów a zbieżność pojęć. Ucieleśnienie w językoznawstwie kognitywnym i teologii feministycznej” [in:] D. Brzozowska, W. Chłopicki (eds.), Termin w językoznawstwie, Tertium, Kraków, pp. 247-253.

 13. Gomola, A. 2012. “Od św. Hieronima do feministek: tłumacz jako vox Dei”, ZNAK 9 (688), pp 56-61.

 14. Gomola, A. 2013. “’Translation language” in Polish versions of the Gospel of Mark : a case study”,  [in:] B. Lewandowska-Tomaszczyk, M. Thelen (eds.), Translation and meaning. Vol. 10, Proceedings of the Łódź Session of the 5th International Maastricht-Łódź Duo Colloquium on “Translation and Meaning”, held in Łódź, Poland, 16-19 September 2010,  Maastricht School of Translation and Interpreting  Zuyd University of Applied Sciences, Maastricht, pp. 121-128.

Monographs

1. Aleksander Gomola, Conceptual Blending in Early Christian Discourse. A Cognitive

Linguistic Analysis of Pastoral Metaphors in Patristic Literature, Berlin-Boston: Walter de Gruyter 2018 link to the publisher

a) Review: „Vigiliae Christianae”

b) Review „Review of Biblical Literature”

c) Review: „Theologische” Revue Westfälische Wilhelms-Universität

 

2. Aleksander Gomola, Bóg kobiet. Studium językoznawczo-teologiczne, (seria Teolingwistyka 7) Tarnów 2010

a) Review: Studia Religiologica”

b) Review  „Polonia Sacra”

Polish-English translations

I Psychology/psychophysiology/psychoanalysis/psychotherapy

 1. Karen Horney, Nasze wewnętrzne konflikty, Rebis 1994 (2011, 2014)
 2. Judith Viorst, To, co musimy utracić, Zysk i S-ka 1996 (Zwierciadło 2020)
 3. Georgia Vitkin, Stres męski, Rebis 1997
 4. Benjamin Spock, Rodzicom o dzieciach, Rebis 1998
 5. Karen Horney, Autoanaliza, Rebis 2000 (Vis-a-vis Etiuda 2018)
 6. Karen Horney, Wykłady ostatnie, Rebis 2000
 7. Erik Erikson, Dopełniony cykl życia, Rebis 2002
 8. Archibald Hart, Adrenalina i stres, W drodze 2005
 9. Archibald Hart, Męska depresja, W drodze 2004
 10. Stephen W. Porges, Teoria poliwagalna. Przewodnik, WUJ 2020
 11. Deb Dana, Teoria poliwagalna w psychoterapii, WUJ 2020 
 12. Stephen W. Porges, Neurofizjologiczne podstawy emocji i przywiązania w teorii poliwagalnej, WUJ 2021
 13. Deb Dana, Teoria poliwagalna w praktyce, WUJ 2021
 14. Deb Dana, Zakotwiczeni, WUJ 2022
 15. Stephen W. Porges, Bezpieczeństwo poliwagalne Przywiązanie, komunikacja i samoregulacja WUJ 2023 

II.  Non-fiction

 1. Ivan Illich, Celebrowanie świadomości, Rebis 1994
 2. Suzanne O’Sullivan, Burze w mózgu. Opowieści ze świata neurologii, WUJ 2019 
 3. Thomas Hager, Dziesięć leków, które ukształtowały medycynę, Rebis 2019
 4. Adam Alter, Uzależnienia 2.0, WUJ 201
 5. Owen Beattie, John Geiger, Na zawsze w lodzie, WUJ 2021
 6. David Farrier, Za milion lat od dzisiaj, WUJ 2021  
 7. David Isaacs, Szczepienia. Odkrycia medyczne, które zmieniły świat, WUJ 2022
 8. Page Williams, Sprzedam dinozaura, WUJ 2022

III. Guidebooks/coaching

 1. Richard Carlson, Nie zadręczaj się drobiazgami, Rebis 1998
 2. Richard Carlson, Nie zadręczaj się drobiazgami w pracy, Rebis 1999
 3. Rajendra Sharma (red.) Encyklopedia zdrowia Rebis 1999 (współautor przekładu)
 4. Max Lucado, Pokonaj swojego Goliata, W drodze 2008
 5. Pat Gelsinger, Tajniki żonglerki, W drodze 2009
 6. David Rock, Twój mózg w działaniu, Rebis 2013
 7. Les Parrott, Leslie Parrott, Jak dobrze się kłócić, Wydawnictwo M 2016
 8. David Rock, Ciche przywództwo, Rebis 2018
 9. Chris Lowney, Stać cię na więcej, WAM 2018
 10. Justin Bariso, Inteligencja emocjonalna w działaniu, Rebis 2020
 11. Rangan Chatterjee, 4 Filary zdrowego życia, Wydawnictwo Otwarte 2020
 12. Stephen R. Covey, 7 nawyków szczęśliwego małżeństwa, Rebis 2021
 13. Gary Jansen, Mikrozmiany, WAM 2021
 14. Tim Muldoon, Trening świętego Ignacego, WAM 2021
 15. Liz Wiseman, Inspirujący lider, Rebis 2022

IV. Fiction/travel literature/biographies

 1. John Saul, Drugie dziecko, Rebis 1993
 2. Peter Straub, Julia, Rebis 1995
 3. L.E. Modesitt, Upadek aniołów, Rebis 1997
 4. Ted Dekker, Trzy, W drodze, 2004
 5. Ted Dekker, Błysk, W drodze 2007
 6. Anne Rice, Chrystus Pan. Wyjście z Egiptu, Rebis 2007
 7. Arnie Wilson, Atlas narciarski świata, Dom Wydawniczy Elipsa 2008
 8. Anne Rice, Chrystus Pan. Droga do Kany, Rebis 2009
 9. Dianne Hunt, Hotel dla nowożeńców, W drodze 2009
 10. Peter Moore, Z widokiem na Italię, Pascal 2013
 11. Peter Moore, Słodki smak pomarańczy, Pascal 2013
 12. Peter Evans, Ava Gardner. Wyznania intymne, Pascal 2013
 13. Barbara Sinatra, Jesteś moją muzyką. Moje życie z Frankiem Sinatrą, Pascal 2013
 14. Paul Vallely, Papież Franciszek. Rozwiązywanie węzłów, Wydawnictwo M 2015
 15. Nina Siegal, Lekcja anatomii, WAM 2016

V. Thomas Merton

 1. Basil Pennington, Rekolekcje z Thomasem Mertonem, Rebis 1993
 2. Thomas Merton Mój spór z Gestapo, Zysk i S-ka 1995
 3. Thomas Merton Ślub konwersacji, Zysk i S-ka 1997
 4. Thomas Merton, Aby odnaleźć Boga, W drodze 2004
 5. Thomas Merton, Życie w listach, W drodze 2011
 6. Thomas Merton, Mistyka chrześcijańska, W drodze 2018
 7. Thomas Merton, Duchowość pustyni, W drodze 2022

VI. History of Christianity/theology/Bible/spirituality

 1. George Weigel, Czym jest katolicyzm, ZNAK 2003
 2. Michael Casey, Lectio Divina. Sztuka świętego czytania, W drodze 2006
 3. Simon Tugwell, Drogi niedoskonałości, W drodze 2006
 4. Raymond E. Brown, Ewangelie. Metoda historyczno-krytyczna, eSPe 2008
 5. Tracey Rowland, Wiara Ratzingera, WAM 2010
 6. R.E. Brown, I Bogiem było Słowo. Komentarz do Ewangelii wg św. Jana, espe 2010
 7.  Ames C. Caldwell, Inkwizycja i bracia św. Dominika, W drodze 2011
 8. K. Kozłowski, (red.) Szekspir. Teoria lancasterska, PWN 2012
 9. Paul L. Gavrilyuk, Sarah Coakley (red.), Duchowe zmysły, WAM 2014
 10. George Weigel, Katolicyzm ewangeliczny, Wydawnictwo M 2014
 11. George Weigel, Rzymskie pielgrzymowanie, Wydawnictwo M 2014
 12. Norman Tanner, Krótka historia Kościoła katolickiego, WAM 2015
 13. Dorian Llywelyn SJ, Katolicka teologia narodowości, WAM 2014
 14. David Fergusson, Stworzenie, Wydawnictwo M 2016
 15. R. L. Wilken, Pierwsze tysiąc lat. Historia chrześcijaństwa, Wydawnictwo M 2015
 16. Rowan Williams, Wiara na areopagu, W drodze 2018
 17. Pablo Gadenz, Komentarz do Ewangelii Łukasza, W drodze 2020
 18. Scott W. Hahn, Komentarz do Listu do Rzymian, W drodze 2021
 19. A. Vanhoye, P. S. Williamson, Komentarz do Listu do Galatów, W drodze 2021
 20. Thomas J. White, Światło Chrystusa, W drodze 2019
 21. John Henry Newman, O sumieniu, WAM 2019

VII. Spirituality

 1. Jan Paweł II, Siła wiary i umysłu, Rebis 1997
 2. Richard John Neuhaus, Śmierć w piątek po południu, W drodze 2001
 3. Abraham Joshua Heschel, Prosiłem o cud, W drodze 2001
 4. John McLaughlin, Syn marnotrawny czy rozrzutny ojciec?, eSPe 2006
 5. Jim Forest, E-maile z piekła, eSPe 2007
 6. Thomas Keating, Głęboka modlitwa, esPe 2007
 7. Juliana z Norwich, Objawienia Bożej miłości, W drodze 2007
 8. Kevin O’Brien SJ, Ćwiczenia duchowe, WAM 2016
 9. Philip Sheldrake, Pragnienia. Ukryte źródło duchowości, WAM 2018
 10. Francine Rivers, Psalmy Ziemi, Aetos 2018
 11. Papież Franciszek, Dzielenie się mądrością czasu, WAM 2018
 12. Charles R. Swindoll, Abraham, Aetos 2018

VIII. Contra Dawkins et consortes

 1. David B. Hart, Chrześcijańska rewolucja a złudzenia ateizmu, WAM 2012
 2. John C. Lennox, Bóg i Stephen Hawking. Czyj to w końcu projekt?, W drodze 2017
 3. John C. Lennox, Czy nauka pogrzebała Boga?, W drodze 2018
 4. Nicanor Austriaco i in. Ewolucja w świecie wiary, W drodze 2019
 5. Andy Bannister, Ateista, którego nie było, Prodoteo 2021
 6. Stephen C. Meyer, Powrót hipotezy Boga, Prodoteo 2022
 7. Michael J. Denton, Przeznaczenie natury. Co prawa biologii mówią o naszym miejscu wszechświecie, En Arche 2022
 8. Angus Menuge, Sprawczość na cenzurowanym : materializm a racjonalność nauki, En Arche 2023 

IX. Just so stories…

 1. Jack Canfield i in., Balsam dla duszy matki, Rebis 2000 (współautor przekładu)
 2. Jack Canfield i in., Balsam dla duszy na Boże Narodzenie, Rebis 2006
 3. Jack Canfield i in., Balsam dla duszy walczącej z rakiem, Rebis 2012

English-Polish translations

 1. D. Nawrot, Tadeusz Kościuszko. Polski i amerykański bohater. Wydanie polsko-angielskie, Kraków 2017, Wydawnictwo M

 2. S. Koziara, The current state of research by Polish linguists on the Brest Bible: An overview  “Reformation and Renaissance Review” 17(1):63-72,  tłumaczenie wyróżnione nagrodą Murraya między innymi za jakość przekładu