Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Najnowsza monografia prof. Marii Piotrowskiej

Najnowsza monografia prof. Marii Piotrowskiej

Książka ukazała się nakładem Księgarni Akademickiej

Mamy ogromną przyjemność zaprosić do lektury najnowszej monografii autorstwa prof. Marii Piotrowskiej „Translation: inspirations we live by”, która ukazała się nakładem Księgarni Akademickiej. Książka dostępna jest na stronie internetowej wydawcy.
 
„Celem książki jest nie tylko przegląd historycznych i aktualnych badań przekładoznawczych, lecz także autorska krytyczna analiza ich stanu i rozwoju, co sugeruje określenie rozdziałów „refleksjami”. Struktura treściowa książki opiera się na siedmiu głównych obszarach rozważań nad przekładem i dziedziną wielowymiarowych studiów przekładoznawczych, a jej poszczególne rozdziały dotyczą kolejno: metafor przekładu, historycznych kontekstów przekładowych, relacji między tłumaczeniem a kulturą, ze szczególnym uwzględnieniem badań etnograficznych; kompetencji tłumacza, procesu decyzyjnego oraz intuicji. Siódma refleksja jest „mapą przekładoznawstwa”, która pokazuje, jak dynamicznym, zróżnicowanym, kompleksowym, inter-, trans- i multidyscyplinarnym obszarem wiedzy jest ta stosunkowo młoda dziedzina. Metafora palimpsestu wieńcząca rozważania przekładoznawcze w książce i klamrowo nawiązująca do rozdziału pierwszego definiuje przekład w kategoriach warstwowego nakładania się doświadczeń i konstruuje jego rozumienie jako sekwencję kolejnych inspiracji, „którymi żyjemy” – inspirations we live by, jak podaje tytuł książki w odniesieniu do kanonicznej publikacji językoznawstwa kognitywnego autorstwa Lakoffa i Johnsona z 1980 roku”.