Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zmiana formy realizacji niektórych zajęć

Zmiana formy realizacji niektórych zajęć

Prosimy Studentów o zapoznanie się z listą zajęć, które w najbliższym tygodniu będą realizowane zdalnie

Zmiana formy realizacji poniżej wyszczególnionych zajęć dydaktycznych na zdalną w dniach 29 listopada - 3 grudnia 2021 dotyczy następujących zajęć:

 • Seminarium magisterskie - 4 seminaria
 • Wstęp do przekładoznawstwa - wykład
 • Zajęcia specjalizacyjne. Tłumaczenie ang.-pol. tekstów nieliterackich
 • Zajęcia specjalizacyjne - Tłumacz na rynku pracy
 • Zajęcia specjalizacyjne – Praca tłumacza przysięgłego
 • Warsztaty tłumaczeniowe z przekładu prawnego i prawniczego – 2 grupy
 • Tłumaczenie dla instytucji międzynarodowych
 • Warsztaty tłumaczeniowe FR-PL teksty prawnicze - ćwiczenia
 • Warsztaty tłumaczeniowe FR-PL prasowe i użytkowe - ćwiczenia
 • Global Understanding – opcja Intercultural pragmatics – 2 grupy
 • Nazwy własne w przekładzie - ćwiczenia Pozyskiwanie informacji - ćwiczenia
 • Warsztaty tłumaczeniowe RU teksty prasowe i użytkowe - ćwiczenia
 • Warsztaty tłumaczeniowe RU teksty prawnicze - ćwiczenia
 • Wykład monograficzny
 • Seminarium magisterskie
 • English for Translators
 • Warsztaty tłumaczeniowe I/B
 • Warsztaty tłumaczeniowe I/C
 • Warsztaty tłumaczeniowe III/C
 • Warsztaty tłumaczeniowe I/C
 • Warsztaty tłumaczeniowe III/C
 • Gramatyka i stylistyka języka polskiego
 • Warsztaty tłumaczeniowe III/B
 • Autoprezentacja tłumacza ustnego