Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Science for Ukraine – czyli naukowcy naukowcom

Science for Ukraine – czyli naukowcy naukowcom

Jeśli chcesz pomóc kolegom i koleżankom w Ukrainie przetrwać w czasie wojny, zaangażuj się w projekt Science For Ukraine.

#ScienceForUkraine to międzynarodowa inicjatywa, w której działają wolontariusze z instytucji akademickich w Europie i na całym świecie. Jej misją jest łączenie ukraińskich badaczek i badaczy, studentek i studentów z ośrodkami naukowymi w Europie i na świecie. Działaczom S4U zależy, aby ich koledzy i koleżanki z Ukrainy mogli kontynuować naukę lub pracę zawodową i w ten sposób łatwiej znieść trudną sytuację, w której się znaleźli tak nagle.

Już w pierwszych dniach wojny założyliśmy stronę internetową, na której publikujemy informacje o stypendiach i ofertach pracy dla badaczy z Ukrainy, które obecnie można filtrować po kraju, dyscyplinie i rodzaju wsparcia. Inicjatywa cały czas się rozrasta w miarę pojawiania się nowych ofert, a także coraz większej liczby zapytań od ukraińskich studentów i uczonych.

Czym obecnie zajmujemy się w S4U?

 1. Łączymy naukowców i naukowczynie z Ukrainy, którzy wyjechali lub chcą wyjechać z kraju, z
 2. ośrodkami akademickimi w Polsce. Aby robić to skutecznie potrzebujemy osób, które będą odpowiadać na zgłoszenia zainteresowanych badaczy i badaczek, a także asystować im w procesie przygotowania aplikacji.
 3. Rozwijamy program mentoringowy dla badaczy i badaczek przebywających w Ukrainie. Chcemy, aby
 4. osoby z Ukrainy już teraz mogły zdalnie brać udział w spotkaniach zespołów badawczych w Polsce i w ten sposób poszerzać swoje kontakty. Taka forma współpracy umiędzynarodowi ich doświadczenie i ułatwi im w przyszłości ubieganie się o zagraniczne stypendia
 5. i granty. Wielu z nas już ma kontakty w Ukrainie lub zna badaczki i badaczy w Polsce, którzy będą gotowi wziąć udział w programie, musimy tylko dotrzeć do nich z informacją!
 6. Wspólnie z wolontariuszkami i wolontariuszami z całego świata współtworzymy stronę Science
 7. For Ukraine, na której zbieramy oferty wsparcia dla ukraińskich badaczy i badaczek.

 

Czym będziesz się zajmować jako osoba członkowska naszego zespołu?

 • odpowiadaniem na pytania i zgłoszenia badaczy i badaczek z Ukrainy, dotyczących pracy naukowej i zawodowej w Polsce. Nie musisz brać na siebie wiele – przejęcie nawet jednego kontaktu będzie dla naszego zespołu ogromnym wsparciem. Jedyne, na co liczymy, to stabilność i gotowość do współpracy z nami nawet w niewielkim, ale stałym zakresie.
 • rekrutowaniem mentorów i mentorek oraz zespołów badawczych do nowo rozwijanego przez nas programu mentoringowego dla osób z Ukrainy,
 • poszerzaniem bazy naszych kontaktów w Ukrainie, aby skutecznie docierać tam z informacjami 
 • przygotowywaniem i rozsyłaniem informacji o naszej działalności do instytucji, uczelni, mediów i innych potencjalnie ważnych odbiorców naszej inicjatywy.

W polskim zespole jest nas teraz na stałe ośmioro, a chcielibyśmy, aby było nas co najmniej 10 razy tyle. Zależy nam na tym, aby w naszym gronie były osoby reprezentujące różne dyscypliny. Sami specjalizujemy się w bardzo różnych dziedzinach: historii, humanistyce cyfrowej, inżynierii, matematyce, naukach o Ziemi, literaturoznawstwie, językoznawstwie, antropologii kultury.  

Science for Ukraine to nie tylko doraźna pomoc – chcemy działać długofalowo. Jesteśmy jeszcze na etapie pomysłów, zapraszamy więc także do współtworzenia i rozwijania projektu. 

Jeśli chcecie się włączyć, napiszcie do nas na adres: scienceforukraine.poland@gmail.com

W pierwszych dniach kwietnia zaprosimy Was na spotkanie zespołu, na którym omówimy nasze działania na najbliższe tygodnie.

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, ibl.waw.pl/pl/polityka-prywatnosci