Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Między uniwersytetem a rynkiem usług językowych i tłumaczeniowych

Termin: 05.03.2014
Organizator: Katedra UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową

European Graduate Placement Scheme

Katedra UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową, Uniwersytet Jagielloński

Katedra Dydaktyki Przekładu, Uniwersytet Pedagogiczny

 

ZAPRASZAJĄ 5 marca, 2014 r. na spotkanie z przedstawicielami firm

 

Sektor usług językowych i tłumaczeniowych w Polsce rozwija się bardzo dynamicznie. Biorąc pod uwagę z jednej strony, potrzeby pracodawców zatrudniających osoby kompetentne językowo, a z drugiej oczekiwania studentów, co do zatrudnienia po ukończeniu studiów na specjalizacjach tłumaczeniowych i lingwistycznych, konieczne są dyskusje nad sposobami i metodami kształcenia tłumaczy oraz lingwistów, w nowym znaczeniu tego słowa, nad modernizowaniem procesów kształcenia i formami współpracy z rynkiem usług językowych i tłumaczeniowych.

 

Pytania problemowe:       

  • Jak funkcjonują firmy międzynarodowe i agencje tłumaczeniowe na rynku usług językowo-tłumaczeniowych?
  • Jakie są potrzeby pracodawców w zakresie zatrudniania absolwentów studiów lingwistycznych i tłumaczeniowych?
  • Jakie kompetencje i umiejętności absolwentów są potrzebne i wykorzystywane w firmach międzynarodowych i agencjach tłumaczeniowych?
  • Jakie są nadzieje i oczekiwania studentów na zatrudnienie? Jakie są możliwości ich zatrudnienia?
  • Czy praktyki tłumaczeniowe są sensowną formą kształcenia i nabywania doświadczenia zawodowego pomiędzy rynkiem a uniwersytetem?

 

PROGRAM SEMINARIUM Między uniwersytetem a rynkiem usług językowych i tłumaczeniowych (II)

 

Zapraszamy studentów! Wstęp wolny na wszystkie wydarzenia

Kraków, 5 marca, 2014 r.

ul. Krupnicza, Auditorium Maximum, sala wystawowa A

godz. 10.00-10.45

 ►Wystąpienie p. Izabelli Stasiak, firma IBM – „Możliwości kariery dla humanisty w przedsiębiorstwie"

godz. 10.45-11.30

►Wystąpienie p. Emilii Kitlińskiej, firma Capgemini: „Capgemini – Upgrade Your Career"

godz. 11.30-11.45      przerwa

godz. 11.45-13.00

Czy na pewno biznes + nauka = sukces?

Dyskusja okrągłego stołu na temat studenckich praktyk tłumaczeniowych z udziałem studentów, pracodawców i pracowników naukowych

Firmy tłumaczeniowe: p. Monika Mostowy - Kancelaria Tłumacza; p. Doug Willcox – Transatlantic Communications

Pracownicy akademiccy: p. Anna Ścibior-Gajewska, p. Maria Piotrowska (EGPS) www.e-gps.org

Studenci: p. Marcin Misiak, p. Piotr Radzięda i p. Sonia Rybałtowska 

PROGRAM SEMINARIUM Między uniwersytetem a rynkiem usług językowych i tłumaczeniowych (II)

ul. Karmelicka 41, sala 2

godz. 13.30-14.15

►Wystąpienie p. Douga Willcoxa, firma TransAtlantic Communications: „TransAtlantic Translating: Navigating the Challenges"

godz. 14.15-15.00

►Wystąpienie p. Karoliny Grzesik, firma Atominium Specialist Translation Agency: „Kariera (wy)tłumaczona, czyli jak wejść na rynek pracy w branży tłumaczeniowej"

Data opublikowania: 26.02.2014
Osoba publikująca: Monika Curyło