Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Trzeci Kongres CTER

Trzeci Kongres CTER

Zapraszamy serdecznie na Trzeci Kongres CTER, który odbędzie się 17-18 marca 2022 r.

Kontynuując cykl Kongresów zorganizowanych w latach 2016 i 2019, serdecznie zapraszamy do udziału w III Kongresie CTER (3rd CTER Congress), którego celem będzie zbadanie, w jaki sposób dydaktyka przekładu może skutecznie odpowiedzieć na dynamikę charakteryzującą zawód tłumacza i jego, podlegający nieustannym zmianom, profil zawodowy.

Ufamy, że Kongres, skierowany do specjalistów z zakresu przekładoznawstwa i dydaktyki przekładu oraz zawodowych tłumaczy, będzie okazją by przyjrzeć się aktualnemu stanowi rzeczy w ww. dziedzinie, zarówno na płaszczyźnie teoretycznej, jak i praktycznej, przeanalizować wyniki badań, a także wymienić się pomysłami na zbudowanie pomostu między edukacją i zawodem tłumacza.

Tematyka konferencji obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

  • Przemiany
  • Nowe zawody
  • Transdyscyplinarność
  • Konsolidacja podejść dydaktycznych
  • Obszary badań magisterskich i doktoranckich
  • Kształcenie na odległość w edukacji tłumaczy
  • Wyzwania związane z cyfryzacją
  • Tłumacz i nauczyciel / trener / edukator tłumaczy w erze cyfrowej
  • Działania na styku człowieka i komputera

Więcej szczegółów zostanie opublikowanych wkrótce w cyrkularzach konferencyjnych.