Metodologiczne Wyzwania Współczesnej Dydaktyki Przekładu

Termin: 10.10.2013 - 11.10.2013

Zapraszamy na konferencję współorganizowaną przez Katedrę UNESCO. Wykłady oznaczone jako OPENING AND KEYNOTE LECTURES są otwarte dla publiczności.

Międzynarodowa konferencja organizowana wspólnie przez

Katedrę UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją  Międzykulturową Uniwersytetu Jagiellońskiego

oraz

 Katedrę Dydaktyki Przekładu Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Metodologiczne Wyzwania Współczesnej Dydaktyki Przekładu

Kraków, 10-11 października 2013 r.

http://www.translator-educators.pl/

Data opublikowania: 06.10.2013
Osoba publikująca: Monika Curyło