Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

dr Łukasz Wiraszka

Adiunkt

e-mail

lukasz.wiraszka(at)uj.edu.pl

Przejdź do profilu w USOS

A member of the full-time staff at the Chair for Translation Studies and Intercultural Communication, dr Łukasz Wiraszka teaches Polish-English & English-Polish translation of both non-specialist and specialist (academic & medical) texts. He has published a monograph on viewpoint shifts in interpreting, while his current research interests focus on viewpoint and near-synonymy in academic discourse as well as combining cognitive linguistics and corpus-based methodologies for the study of translation.

Zainteresowania naukowe

 • językoznawstwo kognitywne i jego zastosowania w badaniach nad przekładem
 • tekst naukowy oraz przekład tekstu naukowego
 • metody ilościowe w kognitywnej semantyce korpusowej
 • punkt widzenia języku

Member of

 • International Cognitive Linguistics Association
 • Polish Cognitive Linguistics Association

Udział w konferencjach

 1. “Near synonymy in academic discourse: A corpus-based cognitive semantic study of demonstrate, prove and show”. Cognitive Linguistics in the Year 2018/Językoznawstwo kognitywne w roku 2018, Poznań, 24–26 September, 2018
 2. “Personifikacja w metadyskursie polskiego i angielskiego tekstu naukowego: analiza porównawcza”. Języki specjalistyczne – teoria i praktyka III. Rzeszów, 14 September, 2018.
 3. “The many near-synonyms of to study: a corpus-based cognitive semantic analysis of investigate, examine, and explore in academic texts”. International Cognitive Linguistics Conference, Tartu, Estonia, 10–14 July, 2017.
 4. “Motywacja wyboru przyimka w angielskiej konstrukcji research on/into z perspektywy korpusowej semantyki kognitywnej”. Cognitive Linguistics in the Year 2016/Językoznawstwo kognitywne w roku 2016, Olsztyn, 22–24 September, 2016
 5. “Imago mundi in speculo: O zmianach punktu widzenia w tłumaczeniach tekstów prasowych z j. angielskiego na j. polski”. Ogólnopolska konferencja Imago Mundi: Tłumacz – sługa, pośrednik, twórca? Warszawa 28–29 May, 2010.
 6. “O werbalnym przywłaszczaniu mienia. Zjawisko subiektyfikacji a modalne użycia czasownika mieć” – Ogólnopolska konferencja polskiego Polskiego Towarzystwa Językoznawstwa Kognitywnego, Łódź, 24–26 April, 2008.

Entry in the Jagiellonian University Repository