Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

mgr Eliza Illukiewicz

doktorantka

doktorantka

Contact
e-mail: e.illukiewicz@gmail.com

Eliza Illukiewicz graduated from the Faculty of Philology at the Jagiellonian University, and got a Master’s Degree in the field of Philology, Indian Philology and also got Master’s Degree in the field of Philology, specialisation Spanish Philology (at the University of Silesia). In addition, she completed post-graduate studies in Polish/Spanish translation. She is a Ph.D. candidate at the Faculty of Philology at the Jagiellonian University in Cracow and a lecturer at the WSB University in Dąbrowa Górnicza. Author of foreign language vocabulary workbooks Verbook. Her research interests are translation didactics, language learning, and multilingualism.

 

Selected publications:

  • Illukiewicz, E. (2020). Pamięć obrazu w nauczaniu słownictwa języka obcego. [in:] A. Ścibior (Ed.), Monografia Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego TOM I: Pamięć, obraz, projekcja (pp. 35-50). Kraków: Petrus.
  • Illukiewicz, E. (2019). Verbook. Zeszyt ćwiczeń do nauki języków obcych. Część I. Człowiek i jego otoczenie. Kraków: Wydawnictwo Maosil.
  • Illukiewicz, E. (2020). Verbook. Zeszyt ćwiczeń do nauki języków obcych. Część II. Świat, Kraków: Wydawnictwo Maosil.
  • English translation of the book entitled Verbook. Zeszyt ćwiczeń do nauki języków obcych. Część I. Człowiek i jego otoczenie. (Title in English: Verbook. Foreign language vocabulary workbook. Part 1. Human being).

Selected conferences:

  • Illukiewicz, E. 2020. ”Student’s methods to learn foreign language vocabulary”. National Scientific Conference 1st Summer Scientific On-line School, Online.
  • Illukiewicz, E. 2020. ”Wykorzystanie metody projektów do nauczania metod i technik nauki języków obcych”. National Scientific Conference 1st Summer Scientific On-line School. Online
  • Illukiewicz, E. 2019. ”Wykorzystanie map myśli do nauczania języka”. V Międzynarodowa Konferencja Online Nowy Wymiar Filologii – Języki, Literatura, Językoznawstwo, Kultura. Online
  • Illukiewicz, E. 2019. ”What is the use of using usable humorous and bizarre examples during language classes?” Humor Research Project Conference. Sosnowiec, Poland.
  • Illukiewicz, E. 2019. ”The role of traditional mother tounge in the proces of translation training in the Polsih higher educational system”. Complexity and Dispersion in Translation Pedagogy 2nd CTER Congress, Kraków, Poland.