Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

mgr Eliza Illukiewicz

PhD candidate

PhD candidate

Contact
e-mail: e.illukiewicz@gmail.com

Eliza Illukiewicz graduated from the Faculty of Philology at the Jagiellonian University, and got a Master’s Degree in the field of Philology, Indian Philology and also got Master’s Degree in the field of Philology, specialisation Spanish Philology (at the University of Silesia). In addition, she completed post-graduate studies in Polish/Spanish translation. She is a Ph.D. candidate at the Faculty of Philology at the Jagiellonian University in Cracow and a lecturer at the WSB University in Dąbrowa Górnicza. The founder of the website www.hiszpanskiodreki.pl Author of foreign language vocabulary workbooks Verbook. Her research interests are translation didactics, language learning, and multilingualism.

Selected publications:

 1. Illukiewicz, E. (2023). Język polski jako język A w kształceniu tłumaczy. Samoświadomość językowa studentów i tłumaczy. Doctoral dissertation submitted for review written under the supervision of dr. hab. Maria Piotrowska, prof. JU and dr. Beata Terka.
 2. Illukiewicz, E. (2021). Multilinguists’ challenges in learning languages. [in:]  Humanitarian Corpus, Issue 41, tom 1 (pp. 81-86). Vinnytsia: Nilan-Ltd.
 3. Illukiewicz, E. (2020). Pamięć obrazu w nauczaniu słownictwa języka obcego. [in:] A. Ścibior (Ed.), Monografia Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego TOM I: Pamięć, obraz, projekcja (pp. 35-50). Kraków: Petrus.
 4. Illukiewicz, E. (2020). Verbook. Zeszyt ćwiczeń do nauki języków obcych. Część II. Świat, Kraków: Wydawnictwo Maosil.
 5. Illukiewicz, E. (2019). Verbook. Zeszyt ćwiczeń do nauki języków obcych. Część I. Człowiek i jego otoczenie. Kraków: Wydawnictwo Maosil. 
 6. English translation of the book entitled Verbook. Zeszyt ćwiczeń do nauki języków obcych. Część I. Człowiek i jego otoczenie. (Title in English: Verbook. Foreign language vocabulary workbook. Part 1. Human being).

Research activities

 • Member of the Translator – Education – Research (TER) Research Platform research team within Priority Research Areas POB Heritage on behalf of the Jagiellonian University.
 • Member of the Consortium for Translator Education Research (CTER)
 • Study visit as part of the TER research team to Tokyo (Japan) on September 16-24, 2023, lectures and research.

Selected conferences

 1. Illukiewicz, E. 2021. „Wybrane aspekty oceny jakości przekładu pisemnego”. National Academic conference Zrozumieć Naukę 6th edition, organized by the Promovendi Foundation, September 17, 2022.
 2. Illukiewicz, E. 2021. Poster “The dark side of learning languages. Results of a pilot study on polyglots”. The First International Conference concluding the MiLLaT project Mediation in the process of teaching and learning foreign languages, organized by the University of Warsaw and under the honorary patronage of the Polish Society of Modern Languages, September 9, 2021.
 3. Illukiewicz, E. 2021. “Education of Polish freelance translators. The results of the questionnaire”. National Academic conference Druga letnia szkoła naukowa on-line, organized by the Promovendi Foundation, August 7, 2021.
 4. Illukiewicz, E. 2021. „Language awareness in view of years of experience in the translator profession”. National Academic conference Druga letnia szkoła naukowa on-line, organized by the Promovendi Foundation, August 7, 2021.
 5. Illukiewicz, E. 2021. „Codzienność językowa poligloty. Studium przypadku”. National Academic conference Dyskursy codzienności, organized by the Jan Kochanowski University in Kielce, July 30-31, 2021.
 6. Illukiewicz, E. 2021. „Kim w Polsce jest tłumacz?”. Academic conference Aspekty kultury popularnej – Edycja III, organized by the Jan Kochanowski University in Kielce, June 10, 2021.
 7. Illukiewicz, E. 2021. „Wykorzystanie map leksykalnych w nauczaniu słownictwa języka obcego”. Academic conference Aspekty kultury popularnej – Edycja III, organized by the Jan Kochanowski University in Kielce, June 10, 2021.
 8. Illukiewicz, E. 2021. Panel discussion host and a speaker, "The dark side of learning languages. The international Polyglot Gathering, May 20-23, 2021.
 9. Illukiewicz, E. 2021. „Multilinguists’ challenges in learning languages”. X Międzynarodowa Naukowo-praktyczna Konferencja Naukowe poszukiwania: aktualne badania, teoria i praktyka organized by the Ministry of Education and Science of Ukraine and the National Pedagogical University named after M.P. Dragomanova.
 10. Illukiewicz, E. 2020. ”Student’s methods to learn foreign language vocabulary”. National Scientific Conference 1st Summer Scientific On-line School, Online.
 11. Illukiewicz, E. 2020. ”Wykorzystanie metody projektów do nauczania metod i technik nauki języków obcych”. National Scientific Conference 1st Summer Scientific On-line School. Online
 12. Illukiewicz, E. 2019. ”Wykorzystanie map myśli do nauczania języka”. V Międzynarodowa Konferencja Online Nowy Wymiar Filologii – Języki, Literatura, Językoznawstwo, Kultura. Online
 13. Illukiewicz, E. 2019. ”What is the use of using usable humorous and bizarre examples during language classes?” Humor Research Project Conference. Sosnowiec, Poland.
 14. Illukiewicz, E. 2019. ”The role of traditional mother tounge in the proces of translation training in the Polsih higher educational system”. Complexity and Dispersion in Translation Pedagogy 2nd CTER Congress, Kraków, Poland.