Czytelnia studencka

Chcemy stworzyć przewodnik dla przyszłych przekładoznawców, który pomoże Wam odnaleźć drogę wśród meandrów tej eklektycznej, dynamicznej i ekscytującej dziedziny nauki. Co tu znajdziecie?

 • Notki biograficzne kluczowych badaczy przekładu
 • Streszczenia najważniejszych artykułów z zakresu teorii i badań przekładoznwczych
 • Streszczenia książek przekładoznawczych

 

Postaramy się, aby wszystkie teksty miały polską i angielską wersję. Znajdujące się w czytelni analizy są wynikiem naszej własnej lektury oraz analizy krytycznej. Staramy się, aby na nasze wybory nie wpływały opnie redaktorów czy „wielkie nazwiska” autorów. Tworzony przez nas zbiór tekstów nie jest hierarchiczny. Wybraliśmy wyłącznie te pozycje, które prawdziwie nas zainspirowały lub wydały nam się przydatne. Mamy nadzieję, że będziecie częstymi gośćmi naszej Wirtualnej Czytelni.

Czytelnia studencka 2016/2017 vol. 1

 • Arrojo, R. 1994. “Fidelity and the Gendered Translation”. Traduction, Terminologie, Redaction VII: 2/1994. 147 – 163, opracowanie: Emilia Szum.
 • Balcerzan, E. 1998. "Poetics of literary translation", opracowanie: Michał Kalisz.
 • Mason, I. And Ren W. 2014. “Power in face-to-face interpreting events” In: The Sociological Turn in Translation and Interpreting Studies, ed. Claudia V. Angelelli, 115-133. Amsterdam/Philadephia: John Benjamins Publishing Company, opracowanie: Justyna Kudyk, Agata Wicher.
 • Fois, E. 2012. “Audiovisual Translation: Theory and Practice”, Between, II.4, opracowanie: Agnieszka Głowacka.
 • Aleksander Gomola: “English Evaluative Concepts in a Contemporary Devotional Christian Text. A Comparative Study of Dzienniczek by Faustyna Kowalska and its English Translation” (2016)
 • Collombat, I. 2006. “General Knowledge: a Basic Translation Problem Solving
 • Tool.” Translations Studies in the New Millenium 4: 2006. 59-66, opracowanie: Karolina Gajowiec.
 • Harvey, K. "Translating camp talk: Gay identities and cultural transfer." in: Venuti,
 • Lawrence. The translation studies reader. New York: Routledge, 2012.
 • Pan, L. 2015. “Ideological positioning in news translation: A case study of evaluative resources in reports on China,” in Target 27.2: 215 ─ 237, opracowanie:Pi-Chun Chou.
 • Veiga, M. J., "Linguistic Mechanisms of Humour Subtitling", Oral Presentation and Poster, 4th. Forum for Linguistic Sharing, October 8th-9th 2009, Nova University of Lisbon, opracowanie: Katarzyna Szefer.