Katedra Przekładoznawstwa UJ jest członkiem międzynarodowego Konsorcjum do Badań nad Edukacją Tłumaczy (Consortium for Translation Education Research  - CTER). Konsorcjum do Badań nad Edukacją Tłumaczy powstało, aby skonsolidować doświadczenia i osiągnięcia osób, organizacji i instytucji zaangażowanych w proces kształcenia tłumaczy. Celem działania konsorcjum jest ustanowienie współpracy i umożliwienie wymiany doświadczeń członkom wielokulturowej społeczności zajmującej się edukacją tłumaczy, co ma się przyczynić do budowania statusu naukowego studiów przekładoznawczych i do uczynienia z nich w pełni profesjonalnej i uznanej dyscypliny naukowej. Konsorcjum CTER jest otwarte na podejmowanie działań badawczych w oparciu o szeroką gamę perspektyw: historyczną, epistemologiczną, socjologiczną,  językową, zawodową i praktyczną. W ramach swojej działalności CTER organizuje m.in. warsztaty dla nauczycieli przekładu i konferencje oraz przygotowuje wielojęzyczny słownik terminów przekładoznawczych. CTER wydaje także kwartalnik The Journal of Translator Education and Translation Studies.

Więcej informacji o działalności na stronie CTER.