Wydawnictwa

Przekładaniec

Półrocznik Katedry UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową UJ jest recenzowanym czasopismem naukowym poświęconym zagadnieniom przekładu literackiego. Publikuje przekłady opatrzone komentarzami tłumaczy, krytykę przekładu, eseje przekładoznawcze i komparatystyczne oraz recenzje książek poświęconych tłumaczeniu.

 

Najnowszy numer "Audiodeskrypcja" dostępny:

http://www.ejournals.eu/Przekladaniec/2014/Numer-28/

 

Przekładaniec jest pismem poświęconym zagadnieniom przekładu literackiego rozumianego jako przenoszenie wartości z jednej sfery kulturowej w inną. Ukazujący się od roku 1995 półrocznik skierowany jest do badaczy zjawiska przekładu, tłumaczy i wszystkich zainteresowanych zagadnieniami transferu międzykulturowego. Na stronach Przekładańca znaleźć można omówienia istniejących przekładów, studia porównujące różne tłumaczenia tego samego dzieła, teorię przekładu, a także recenzje prac przekładoznawczych. Publikujemy również przekłady tekstów literackich z polskiego lub na polski, opatrzone komentarzami tłumaczy.

Aktualne informacje na temat czasopisma dostępne są na stronie Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego

Zapraszamy do obejrzenia drugiego odcinka cyklu „WYTŁUMACZENIA" w reżyserii Sławomira Paszkieta, którego bohaterką jest Magda Heydel. Tłumaczka nie tylko opowiada o swojej wizji tłumaczenia, ale także możemy zobaczyć ją w akcji: podczas warsztatów dla – być może – przyszłych tłumaczy.

Film można obejrzeć na kanale Instytutu Książki na You Tube: www.youtube.com/instytutksiazki.

Dr hab. Magda Heydel jest wykładowcą na Uniwersytecie Jagiellońskim, kierownikiem Podyplomowych Studiów dla Tłumaczy Literatury działających przy Katedrze UNESCO oraz redaktorem naczelnym półrocznika „Przekładaniec" wydawanego przez Katedrę UNESCO.

Przekładaniec, vol. 27 (2013): "Przekład prozy"

Przekładaniec, vol. 26 (2012): "Przekład mistrzów"

Przekładaniec, vol. 25 (2011): "Between Miłosz and Miłosz"

A new issue of Przekładaniec, a peer-reviewed scholarly journal published by the UNESCO Chair for Translation Studies and Intercultural Communication, Jagiellonian University, is available for download online.

To access the articles, please visit: http://www.wuj.pl/page,art,artid,2232.html

 

Spis treści http://www.wuj.pl/page,art,artid,986.html

Przekładaniec, vol. 24 (2010): "Myśl feministyczna a przekład"

Przekładaniec, vol. 22-23 (2/2009-1/2010) "Baśń w przekładzie"

Przekładaniec, vol. 21 (2/2008) "Historie przekładów"

Przekładaniec, vol. 20 (1/2008) "O przekładzie audiowizualnym"

Przekładaniec, vol. 18-19 (1-2/2007) "Antiqua ac nova"

Przekładaniec, vol. 17 (2007) "Poezja i proza przekładu"

Przekładaniec, vol. 16 (2006) "Przekład literatury dziecięcej"

Międzykulturowe Konteksty Kognitywizmu

Seria wydawnicza „Międzykulturowe Konteksty Kognitywizmu", wydawana od 2003 w ramach współpracy między Katedrą i Wydawnictwem TAiWPN UNIVERSITAS. Seria ukazuje się w formie broszur i obejmuje polskie tłumaczenia prac autorów zagranicznych, poświęconych miedykulturowym aspektom współczesnych badań nad językiem, podejmowanych w teorii kognitywnych. Redaktor serii: prof. dr hab. Elżbieta Tabakowska.

Wydawnictwo UNIVERSITAS

Tertium

Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej „Tertium" zrodziło się zarówno z fascynacji problematyką komunikacji językowej, jak i z potrzeby podjęcia działania w tym zakresie. Zostało założone przez grupę pracowników naukowych Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego i zarejestrowane przez Sąd Wojewódzki w Krakowie 9. listopada 1995 r.

Celem Towarzystwa jest nieodpłatne prowadzenie działalności dydaktycznej, szkoleniowej i badawczej na rzecz środowiska akademickiego w dziedzinie badań nad językiem i komunikacji językowej.

www.tertium.edu.pl