Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Kurs Audiodeskrypcja w kinie i w telewizji

event-date: 11.09.2013

Zapraszamy na Kurs Audiodeskrypcja w kinie i w telewizji

19 - 20 października 2013

Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Zgłoszenia: podyplomowe.unesco@uj.edu.pl

Limit przyjęć: 15-20 osób

Czas trwania kursu: 1 weekend; 16 godzin dydaktycznych.

Zajęcia zaczynają się w soboty od godz. 13.00 i trwają do wieczora, natomiast w niedzielę zajęcia trwają od rana i kończą się ok. godz. 16.00.

Kurs Tłumaczenie audiowizualne – audiodeskrypcja w kinie i telewizji przeznaczony jest dla tłumaczy, studentów i absolwentów pragnących zdobyć wiedzę z zakresu tworzenia audiodeskrypcji na potrzeby kina i telewizji.

Zajęcia są prowadzone w języku polskim.
Warunkiem rozpoczęcia kursu jest utworzenie grupy składającej się z co najmniej 12 kandydatów.
Liczba godzin dydaktycznych 16.
Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia kursu jest aktywne uczestnictwo w zajęciach i uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów składających się na kurs.
Cena 450 zł.
Kandydat powinien
– posiadać znajomość gramatyki i stylistyki polskiej umożliwiającą mu tworzenie poprawnych tekstów w tym języku
– w przypadku obcokrajowców znać język polski na poziomie C1 lub C2.
Absolwent będzie dysponować wiedzą dotyczącą zasad przygotowywania audiodeskrypcji na potrzeby kina i telewizji.
Po ukończeniu kursu studenci umieją posługiwać się profesjonalnym oprogramowaniem do tworzenia audiodeskrypcji oraz znają podstawowe zasady jej tworzenia
Podczas zajęć studenci samodzielnie tworzą audiodeskrypcję. Teksty poddawane są analizie krytycznej pod względem poprawności technicznej, stylistycznej i terminologicznej.

Published Date: 11.09.2013
Published by: Monika Curyło