Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Sympozjum naukowe na temat kształcenia tłumaczy i nauczycieli przekładu

Sympozjum naukowe na temat kształcenia tłumaczy i nauczycieli przekładu

Organizatorem była platforma badawcza TER działającą w ramach grantu POB Heritage

W dniach 16-17 marca 2023 na Wydziale Filologicznym UJ odbyło się Sympozjum naukowe na temat Kształcenia tłumaczy i nauczycieli przekładu

(„Symposium on translator and translator trainer education”) .

 

16 marca w Auditorium Maximum w g. 12.00-14.00 odbywały się wystąpienia otwarte dla publiczności (w języku angielskim):

  1. Maria Piotrowska, Prof. UJ, przedstawiła zakres działania platformy TER zwracając uwagę na znaczenie jakości kształcenia tłumaczy
  2. Gary Massey, emerytowany Prof. ZHAW, będący członkiem TER, wygłosił wykład otwarty pt. "The hard thing about soft skills: Educating for today's language industry" [Kompetencje miękkie a przygotowanie do pracy w przemyśle językowym: twardy orzech do zgryzienia]

W dyskusji po wykładzie udział wzięli:

  • studenci i pracownicy Katedry Przekładoznawstwa,
  • absolwenci Wydziału Filologicznego UJ,
  • a także goście z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
  • oraz członek platformy dr Oleksandr Bondarenko z Volodymyr Vynnychenko Central Ukrainian Pedagogical University.

 

W g. 14.30 -16.00 odbyło się zamknięte zebranie członków platformy badawczej TER, podczas którego, m.in.:

  • omówiono plan działań platformy na 2023
  • dr Olga Mastela z KP UJ przedstawiła sprawozdanie z wizyty studyjnej odbytej w listopadzie 2022, wspólnie z dr hab. Pauliną Pietrzak z UŁ, w Aarhus University w Danii
  • prof. Maria Piotrowska zaprezentowała zaktualizowany profil nauczyciela przekładu w oparciu o ramy European Masters in Translation (EMT Translator Trainer Profile).

 

17 marca o g. 11.00 w Auditorium Maximum odbył się wykład otwarty tłumaczki Lary Albertinazzi pt. "Legal Translation at the EU Court of Justice" [Przekład prawny i prawniczy w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej]. Wykład cieszył się powodzeniem wśród studentów prawa i różnych filologii, którzy mogli od prelegentki dowiedzieć się, jak wygląda praca tłumacza w TSUE oraz jakie wymagania musi spełniać kandydat na takie stanowisko.