Wpisy na studia podyplomowe 2020/2021

event-date: 18.09.2020 - 10.10.2020

Zapraszamy do wpisywania się na studia podyplomowe dla tłumaczy!

Szczegółówe informacje na stronie: https://przeklad.filg.uj.edu.pl/dydaktyka/studia-podyplomowe-dla-tlumaczy-tlumaczenia-tekstow-specjalistycznych/informacje-dla-kandydatow

Zapraszamy do wpisów na studia w dniach 18 i 19 września. Można się zgłaszać w godz. 10.00-14.00 do Katedry Przekładoznawstwa, Al. Mickiewicza 9B, pok. 408, IV piętro w budynku Collegium Paderevianum.

Wpisu należy dokonać osobiście lub przez pełnomocnika. Tekst pełnomocnictwa znajduje się tutaj https://rekrutacja.uj.edu.pl/pelnomocnictwo.

Inny termin wpisów nie jest przewidywany.

Obowiązuje zachowanie dystansu społecznego, maseczka oraz własny długopis. Do wpisu należy ze sobą zabrać: wydrukowaną ankietę z systemu IRK; oryginał oraz kserokopię dyplomu ukończenia studiów; oryginał oraz kserokopię certyfikatu znajomości języka na poziomie C (jeżeli był wymagany); dowód osobisty do wglądu.

Published Date: 16.09.2020
Published by: Ewa Nowak