Studia podyplomowe dla tłumaczy - tłumaczenia specjalistyczne 2020/2021

Studia przeznaczone są dla kandydatów chcących opanować terminologię specjalistyczną i strategię tłumaczeń tekstów z różnych dziedzin wiedzy.

Naukę mogą podjąć absolwenci dowolnych studiów magisterskich lub licencjackich z dobrą znajomością wybranego języka obcego. 

Prowadzimy nabór do następujących grup językowych: angielska, francuska, hiszpańska, niemiecka, rosyjska, ukraińska, włoska.

Uwaga! w roku akademickim 2020/2021 przewidujemy prowadzenie zajęć w formie hybrydowej, tj. część zajęć będzie się odbywać zdalnie, a część w formie zjazdów.  Zajęcia w czasie zjazdów stacjonarnych będą się odbywać w soboty i niedziele, co kilka tygodni.

Studia kończą się egzaminem dyplomowym pisemnym.

Uzyskanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych upoważnia do ubiegania się o tytuł tłumacza przysięgłego oraz o zatrudnienie w biurach tłumaczeń i wszelkich innych instytucjach zatrudniających tłumaczy (także za granicą).

Zakres kształcenia 2020/2021