Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacje dla studentów studiów podyplomowych dla tłumaczy tekstów specjalistycznych

Uwaga! w roku akademickim 2020/2021 przewidujemy prowadzenie zajęć w formie hybrydowej, tj. część zajęć będzie się odbywać zdalnie, a część w formie zjazdów.  Zajęcia w czasie zjazdów stacjonarnych będą się odbywać w soboty i niedziele, co kilka tygodni.

Studia kończą się egzaminem dyplomowym pisemnym.

Uzyskanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych upoważnia do ubiegania się o tytuł tłumacza przysięgłego oraz o zatrudnienie w biurach tłumaczeń i wszelkich innych instytucjach zatrudniających tłumaczy (także za granicą).

PODZIAŁ NA GRUPY

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacje dla studentów

Informacje dla studentów

Słuchacze studiów podyplomowych są podzieleni na grupy wg. języków. Dodatkowo wewnątrz grup językowych są podzieleni na podgrupy A i B, a w niektórych przypadkach również C.

więcej o

Harmonogramy

Harmonogramy

Zapoznaj się z aktualnym harmonogramem zajęć.

 

więcej o

Program studiów

Program studiów

Pełny wykaz zajęć ujętych w programie studiów podyplomowych.

 

więcej o

Kontakt

Kontakt

Jeśli masz pytania, skontaktuj się z sekretariatem studiów podyplomowych.

 

więcej o