Przedłużona ważność legitymacji studenckich

Szanowni Państwo,

 

zgodnie z zapowiedziami Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego podpisał Rozporządzenie przedłużające ważność legitymacji studenckich do 31.05.2020 r. bez konieczności ich elektronicznego przedłużania. Przepis ten dotyczy wszystkich legitymacji studenckich, których ważność została potwierdzona w pierwszym semestrze 2019/2020.

Rozporządzenie znajduje się pod następującym linkiem:

 

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/420

 

Uzupełnienie powyższej informacji:

Art. 51b. pkt. 4 USTAWY z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce stanowi, iż:

„W przypadku ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni, w okresie tego ograniczenia lub zawieszenia oraz przez 60 dni po jego zakończeniu, legitymacje studenckie i legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności. Przepis stosuje się również do legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania uczelni.”

Data opublikowania: 13.03.2020
Osoba publikująca: Ewa Nowak