Podyplomowe Studia dla Tłumaczy Tekstów Specjalistycznych - kontakt

Katedra do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową

31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 9a, sekretariat pok. 408

Studia podyplomowe: mgr Monika Curyło

e-mail: podyplomowe.katedra@uj.edu.pl

(sprawy administracyjno-organizacyjne)

T (+4812) 663 43 82 w godz. 10.00-14.00

Kierownik Studiów: Dr hab. Maria Piotrowska

(sprawy merytoryczne dotyczące studiów podyplomowych)

maria.piotrowska@uj.edu.pl