Podyplomowe Studia dla Tłumaczy Tekstów Specjalistycznych - informacje dla studentów

Informacja dla kandydatów na studia podyplomowe:

1.     Każdy student posiada INDYWIDUALNE konto do wpłaty czesnego. Numer konta otrzymają Państwo przy wpisie na studia.

Termin płatności I raty – 7 dni od daty wpisu. Czesne płatne w dwóch ratach semestralnych po 2400 zł. Termin płatnośći II raty: 1 lutego 2018.

2.     Przy wpisie na studia każdy student otrzyma login i hasło potrzebne do zalogowania się w systemie USOS i PEGAZ – proszę nie wyrzucać tej kartki!

3.     Dodatkowe dane do wpłaty dla obcokrajowców: CITI Bank Handlowy w Warszawie S.A. Adres: ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa. Kod SWIFT: CITIPLPX. IBAN: PL

4. wpłaty gotówkowe z tytułu opłat za studia wnoszone na konta UJ prowadzone w banku Citi Handlowy mogą być bezprowizyjnie realizowane TYLKO w Oddziale w Krakowie przy ul. Karmelickiej 7 – godz. otwarcia od pn - pt. godz. 9-17.  

 

Kandydata w czynnościach związanych z rekrutacją reprezentować może inna upoważniona przez niego osoba, która powinna okazać pełnomocnictwo, swój dokument tożsamości, a także dokument tożsamości osoby upoważniającej. W przypadku braku dokumentu tożsamości osoby upoważniającej, należy okazać jego kopię uwierzytelnioną przez organ wydający dokument lub przez notariusza. W przypadku braku któregokolwiek z tych dokumentów sekretariat może odmówić dokonania wpisu na studia.

Zasady pobierania opłat za usługi edukacyjne w Uniwersytecie Jagiellońskim