Podyplomowe Studia dla Tłumaczy Tekstów Specjalistycznych - informacje dla kandydatów

Wydział Filologiczny

 

JEDNOSTKA PROWADZĄCA STUDIA PODYPLOMOWE

Katedra do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową

NAZWA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Podyplomowe Studia dla Tłumaczy Tekstów Specjalistycznych

OPŁATA ZA STUDIA PODYPLOMOWE (całość)

4800 zł

DANE TELEADRSOWE JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ STUDIA PODYPLOMOWE

 

adres

31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 9a

Sekretariat pok. 408

telefon

12 663-43-82

e-mail

podyplomowe.katedra@uj.edu.pl

strona WWW

http://www.unesco.uj.edu.pl

DNI I GODZINY OTWARCIA SEKRETARIATU

Poniedziałek – piątek godz. 10.30 – 13.30

LICZBA SEMESTRÓW

2 semestry

JĘZYK WYKŁADOWY

Język polski

KRYTERIA KWALIFIKACJI SŁUCHACZY

Egzamin wstępny pisemny polega na tłumaczeniu tekstu na wybrany język obcy

LIMIT PRZYJĘĆ

Lista rankingowa, maksymalna ilość osób w grupie 15; minimalna ilość osób w grupie 12

TERMIN REJESTRACJI

Rejestracja na stronie www.erk.uj.edu.pl 

Egzamin wstępny odbędzie się 23 września (sobota) 2017 r.

WYMAGANE DOKUMENTY

Słuchacze składają dokumenty po zakwalifikowaniu się na studia: podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z indywidualnego konta ERK i podpisane przez kandydata, odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich (do wglądu), 2 fotografie, ksero dowodu osobistego oraz ksero dyplomu ukończenia studiów

MATERIAŁY DOSTĘPNE W SEKRETARIACIE

Przykładowe materiały z egzaminów wstępnych z lat ubiegłych znajdują się na stronie www.unesco.uj.edu.pl

OPIS STUDIÓW

 

OKREŚLENIE OBSZARU KSZTAŁCENIA do którego przyporządkowane są studia podyplomowe

Nabór do grup z językiem: angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim, rosyjskim, włoskim, ukraińskim.

Zajęcia przez dwa popołudnia w tygodniu, od godz. 16.00 (ćwiczenia) lub 18.00 (wykłady). Studia kończą się egzaminem dyplomowym pisemnym.

Studia dla tłumaczy specjalistycznych w zakresie tłumaczenia pisemnego obejmują nauczanie tłumaczenia tekstów pisanych – na język obcy i z języka obcego. Studia przeznaczone są dla kandydatów chcących opanować terminologię specjalistyczną i strategię tłumaczeń tekstów z różnych dziedzin wiedzy.
Naukę mogą podjąć absolwenci dowolnych studiów magisterskich lub licencjackich z dobrą znajomością wybranego języka obcego.

PROGRAM STUDIÓW

Zakres kształcenia:

 • Techniki i strategie przekładu (wykład) 10 godz.
 • Gramatyka i stylistyka języka polskiego oraz elementy adiustacji (wykład) 14 godz.
 • Kancelaria tłumacza przysięgłego (wykład) 14 godz.
 • Pierwsze kroki tłumacza na rynku (wykład) 8 godz.
 • Podstawy ekonomii dla tłumaczy (wykład) 12 godz.
 • Podstawy prawa dla tłumaczy (wykład) 14 godz.
 • Gramatyka i stylistyka języka polskiego (ćwiczenia) 16 godz. 
 • Narzędzia CAT (ćwiczenia) 22 godz.
 • Tłumaczenia multimedialne (ćwiczenia) 10 godz.
 • Tłumaczenia uwierzytelnione (ćwiczenia) 22 godz.
 • Tłumaczenia medyczne, farmaceutyczne i kosmetologiczne (ćwiczenia) 20 godz.
 • Tłumaczenia ekonomiczne i finansowe (ćwiczenia) 22 godz.
 • Tłumaczenia techniczne i IT (ćwiczenia) 22 godz.
 • Tłumaczenia naukowe (ćwiczenia) 14 godz.
 • Tłumaczenia turystyczne i informacyjne (ćwiczenia) 18 godz.
 • Tłumaczenia tekstów prawnych, prawniczych i unijnych (ćwiczenia) 22 godz.
 • Tłumaczenia biznesowe i marketingowe (ćwiczenia) 16 godz.
 • Pozyskiwanie informacji dla celów przekładu (ćwiczenia) 8 godz.

ŁĄCZNA ILOŚĆ GODZIN DYDAKTYCZNYCH 284

KWALIFIKACJE UZYSKIWANE PRZEZ SŁUCHACZA

 

Ogólne cele kształcenia

Uzyskanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych upoważnia do ubiegania się o tytuł tłumacza przysięgłego oraz o zatrudnienie w biurach tłumaczeń i wszelkich innych instytucjach zatrudniających tłumaczy (także za granicą).

Absolwent powinien znać:

 • typologię tekstów specjalistycznych i gatunki tekstów specjalistycznych,
 • cechy charakterystyczne różnych tekstów specjalistycznych,
 • podstawowe strategie i techniki niezbędne w procesie tłumaczenia tekstu pisemnego,
 • etapy procesu przekładu tekstów specjalistycznych,
 • elementy składowe obudowy tekstu pisemnego,
 • podstawowe strategie przekładu terminów specjalistycznych i przykładów występujących w tekście.

Absolwent powinien umieć:

 • przeprowadzić prawidłową analizę tekstu pisemnego przed przystąpieniem do operacji przekładowej;
 • odnaleźć właściwe źródła niezbędne do sporządzenia lub skorygowania obudowy tekstu specjalistycznego;
 • prawidłowo przetłumaczyć tekst pisemny;
 • właściwie zastosować strategie i techniki tłumaczeniowe charakterystyczne dla przekładu tekstu specjalistycznego.

Absolwent powinien akceptować:

 • konieczność wykonania wszystkich niezbędnych czynności przed przystąpieniem do przekładu specjalistycznego;
 • celowość użycia właściwych strategii i technik tłumaczeniowych niezbędnych w czasie tłumaczenia tekstu specjalistycznego;
 • własne ograniczenia i konieczność ustawicznego rozwijania swoich umiejętności;
 • ograniczenia i warunki zewnętrzne wynikające z pracy tłumacza  pisemnego.