Podyplomowe Studia dla Tłumaczy Tekstów Specjalistycznych

Studia podyplomowe dla tłumaczy w zakresie tłumaczenia pisemnego przeznaczone są dla absolwentów dowolnych studiów magisterskich lub licencjackich znających jeden język obcy w stopniu zaawansowanym oraz posiadających predyspozycje do wykonywania zawodu tłumacza, potwierdzone pomyślnym wynikiem egzaminu wstępnego.

Prowadzimy nabór do następujących grup językowych: angielska, francuska, hiszpańska, niemiecka, rosyjska, ukraińska, włoska.

Egzamin wstępny polega na tłumaczenia tekstu na język obcy.

Zajęcia odbywaj się przez dwa popołudnia w tygodniu, od godz. 16.00 (ćwiczenia) i od 18.00 (wykłady).  Szczegóły w linku Harmonogramy

Studia kończą się egzaminem dyplomowym pisemnym.

Uzyskanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych upoważnia do ubiegania się o tytuł tłumacza przysięgłego oraz o zatrudnienie w biurach tłumaczeń i wszelkich innych instytucjach zatrudniających tłumaczy (także za granicą).

Zakres kształcenia

Zakres kształcenia – przedmioty – rok akad. 2017/2018.

·        Techniki i strategie przekładu (wykład) 10 godz.

·        Gramatyka i stylistyka języka polskiego oraz elementy adiustacji (wykład) 14 godz.

·        Kancelaria tłumacza przysięgłego (wykład) 14 godz.

·        Pierwsze kroki tłumacza na rynku (wykład) 8 godz.

·        Podstawy ekonomii dla tłumaczy (wykład) 12 godz.

·        Podstawy prawa dla tłumaczy (wykład) 14 godz.

·        Gramatyka i stylistyka języka polskiego (ćwiczenia) 16 godz. 

·        Narzędzia CAT (ćwiczenia) 22 godz.

·        Tłumaczenia multimedialne (ćwiczenia) 10 godz.

·        Tłumaczenia uwierzytelnione (ćwiczenia) 22 godz.

·        Tłumaczenia medyczne, farmaceutyczne i kosmetologiczne (ćwiczenia) 20 godz.

·        Tłumaczenia ekonomiczne i finansowe (ćwiczenia) 22 godz.

·        Tłumaczenia techniczne i IT (ćwiczenia) 22 godz.

·        Tłumaczenia naukowe (ćwiczenia) 14 godz.

·        Tłumaczenia turystyczne i informacyjne (ćwiczenia) 18 godz.

·        Tłumaczenia tekstów prawnych, prawniczych i unijnych (ćwiczenia) 22 godz.

·        Tłumaczenia biznesowe i marketingowe (ćwiczenia) 16 godz.

·        Pozyskiwanie informacji dla celów przekładu (ćwiczenia) 8 godz.