Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaproszenie na konferencję studencką

Zaproszenie na konferencję studencką

Zakład Języka, Literatury i Kultury Angielskiej oraz Koło Naukowe Anglistów „Keep Calm” zapraszają do udziału w Ogólnopolskiej Naukowo-Studenckiej Konferencji Naukowej „Aspekty kultury popularnej”.

Szanowni Państwo,

w imieniu Zakładu Języka, Literatury i Kultury Angielskiej oraz Koła Naukowego Anglistów „Keep Calm” zapraszamy do udziału w Ogólnopolskiej Naukowo-Studenckiej Konferencji Naukowej „Aspekty kultury popularnej” - Edycja III, która odbędzie się 10 czerwca 2021 r. w Filii UJK w Piotrkowie Trybunalskim.

Konferencja odbędzie się w trybie zdalnym W tym szczególnym czasie jakim jest pandemia i związane z nią ograniczenia w obszarze kontaktów międzyludzkich, niezwykle ważne jest utworzenie platformy umożliwiającej wymianę poglądów między reprezentantami różnych obszarów aktywności naukowej, społecznej i artystycznej. Chcielibyśmy, aby nasza konferencja była właśnie takim forum. Celem konferencji jest prezentacja dorobku naukowego pracowników naukowych, młodych naukowców, integracja studenckich środowisk akademickich oraz promowanie rozwoju naukowego pracowników akademickich i studentów. Konferencja ma charakter interdyscyplinarny. Do udziału zapraszamy filologów, historyków, kulturoznawców, przedstawicieli nauk społecznych, pedagogów, antropologów, filozofów i wszystkich, których zainteresowania naukowe wpisują się w szeroko rozumianą tematykę kultury popularnej. Językami konferencji są język polski i język angielski.

Zaproszenie kierujemy do pracowników naukowych, studentów studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia oraz członków Studenckich Kół Naukowych uczelni wyższych. Udział w konferencji jest bezpłatny. Wystąpienia w formie referatów można zgłaszać do dn. 30 maja 2021 r. na adres email: agnieszka.stanecka@ujk.edu.pl Z uwagi na jednodniowy charakter konferencji ilość uczestników jest ograniczona.

Każdy uczestnik otrzyma certyfikat uczestnictwa w konferencji. Organizacja i opieka naukowa: dr Agnieszka Stanecka, dr Julita Woźniak Studencki komitet organizacyjny: Patrycja Perczak, Dominik Porzuczek, Artur Kołodziejczyk