Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dokumenty dla słuchaczy studiów podyplomowych

 1. REGULAMIN studiów podyplomowych obowiązujący od 1 października 2019 r.
 2. Zarządzenie nr 51 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 9 lipca 2018 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 19 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 7 marca 2018 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2018/2019
 3. Zarządzenie nr 19 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 7 marca 2018 roku w sprawie: wysokości opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2018/2019 
 4. Zarządzenie nr 72 a dnia 9.06.2017 w sprawie opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2017/2018 
 5. Regulamin studiów podyplomowych obowiązujący od 1.10.2015
 6. Informacja dla kandydatów na studia nieposiadających polskiego obywatelstwa
 7. Opłata za świadectwo ukończenia studiów  
 8. Uchwała nr 75/VI/2015 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie: zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne oraz wzorów umów o warunkach pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim
 9. TEKST PEŁNOMOCNICTWA dostępny tutaj
 10. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby studiów podyplomowych
 11. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów przyjętych spoza ERK