Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wykład otwarty Miry Rosenthal

Wykład otwarty Miry Rosenthal

Katedra Przekładoznawstwa UJ zaprasza na wykład otwarty amerykańskiej poetki i tłumaczki

Katedra Przekładoznawstwa UJ zaprasza na wykład otwarty amerykańskiej poetki i tłumaczki Miry Rosenthal:

 

Written in the Margins: Creative Approaches to Presenting Zuzanna Ginczanka's Poetry in English Translation

 

Wykład odbędzie się 19 stycznia o godzinie 18:00 na platformie MS Teams.

 

Link do spotkania:

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Nzk0OTY1YzMtZTI5MS00NDA4LWI2ZTgtNDU1NTRlYTJlYzRi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%22e5b142df-3bed-4e3f-8874-44c329bb75bc%22%7d