Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaproszenie na wykład otwarty prof. Maryli Laurent

Zaproszenie na wykład otwarty prof. Maryli Laurent

Katedra Przekładoznawstwa zaprasza na wykład otwarty "Onomastyka Ksiąg Jakubowych, czyli o rekonstrukcji postaci literackich”, który wygłosi Prof. Maryla Laurent.

Prof. Maryla Laurent - tłumaczka literatury polskiej na język francuski, laureatka wielu nagród m.in. za przekłady utworów Olgi Tokarczuk, a także stypendystka programu „Kolegium Tłumaczy” Instytutu Książki.

Wykład odbędzie się w środę 9 czerwca o godz. 10:00 na platformie MS Teams.

Link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTE5NjM2OWEtYmU0MS00MWE5LWI2ZDItOWVhMDVmMDk4ZThk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%22e5b142df-3bed-4e3f-8874-44c329bb75bc%22%7d