Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

I rekrutacja do programu Erasmus+

I rekrutacja do programu Erasmus+

Szczegółowe informacje dotyczące I rekrutacji na rok 2023/2024

Terminarz I rekrutacji:

 • 16.01. – 05.02.2023 r. – składanie wniosków w systemie USOSweb
 • 06.02. – 19.02.2023 r. – kwalifikacja i zatwierdzenie wyjazdów w USOSweb
 • 20.02. – 26.02.2023 r. – procedura odwoławcza
 • 27.02. – 05.03.2023 r. – rozpatrzenie odwołań, ostateczne zatwierdzenie wyjazdów w USOSweb

 

Wymogi formalne udziału w rekrutacji:

 1. Deklaracja znajomości języka obcego wymaganego przez uczelnię partnerską na poziomie minimum B2 lub poziomie określonym przez uczelnię partnerską.
 2. Status studenta lub doktoranta UJ.

Kryteria kwalifikacyjne:

 1. Podstawą ustalenia wyniku kwalifikacji będzie:
  1. średnia ocen za ostatni rok studiów lub
  2. w przypadku studentów pierwszego roku studiów I i II stopnia, studiów jednolitych magisterskich wynik z rekrutacji na studia lub
  3. w przypadku doktorantów wynik z rekrutacji do szkoły doktorskiej.

Wynik kwalifikacji będzie określony w skali od 0 do 100.

Średnia ocen zostanie przeliczona wg. wzoru: wynik kwalifikacji = (średnia ocen - 2) / 3 * 100.

 1. W przypadku uzyskania tego samego wyniku, pierwszeństwo na liście rankingowej będą miały osoby, posiadające (udokumentowaną) wyższą znajomość języka obcego. W przypadku takiego samego wyniku oraz poziom znajomości języka obcego, o kolejności na liście rankingowej zdecyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej, przeprowadzonej przez koordynatora wydziałowego.

Skład Komisji Kwalifikacyjnej:

 1. Prorektor UJ ds. dydaktyki.
 2. Kierownik Działu Obsługi Studentów Zagranicznych.
 3. Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+.

 

Zebranie informacyjne

W związku ze zmianą procedury rekrutacyjnej oraz kryteriów kwalifikacyjnych dla osób ubiegających się o wyjazd w ramach programu Erasmus+, w dniu 12 stycznia 2023 r. o godz. 14.00 na Czapskich 4 w sali nr 204 odbędzie się zebranie informacyjne dla studentów Katedry Przekładoznawstwa zainteresowanych złożeniem wniosku.