Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wykład otwarty Miry Rosenthal

Wykład otwarty Miry Rosenthal

Katedra Przekładoznawstwa UJ zaprasza na wykład otwarty amerykańskiej poetki i tłumaczki

Katedra Przekładoznawstwa UJ zaprasza na wykład otwarty amerykańskiej poetki i tłumaczki Miry Rosenthal:

 

Written in the Margins: Creative Approaches to Presenting Zuzanna Ginczanka's Poetry in English Translation

 

Wykład odbędzie się 19 stycznia o godzinie 18:00 na platformie MS Teams.

 

Link do spotkania:

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Nzk0OTY1YzMtZTI5MS00NDA4LWI2ZTgtNDU1NTRlYTJlYzRi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%22e5b142df-3bed-4e3f-8874-44c329bb75bc%22%7d