Zeszyty Tłumaczeniowe Vol. 4

Termin: 01.02.2021

Retellings of selected Polish legends in English : exercises in literary transcreation

Czwarty tom Zeszytów Tłumaczeniowych zawiera anglojęzyczne wersje wybranych legend z różnych miast i regionów Polski, m.in. Warszawy, Górnego Śląska, Małopolski i Podkarpacia. Zamieszczone tu przekłady, adaptacje i transkreacje powstały w ramach zajęć specjalizacyjnych w semestrze letnim 2019/2020 w Katedrze Przekładoznawstwa (do roku 2019 znanej pod nazwą Katedra do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową).

 

 

Retellings of selected Polish legends in English : exercises in literary transcreation / redakcja numeru Olga Mastela.

Wydawca : Katedra Przekładoznawstwa Uniwersytet Jagielloński2020
 
Redaktor naczelny serii: Prof. dr hab. Maria Piotrowska.
Data opublikowania: 27.01.2021
Osoba publikująca: Monika Curyło